Rettelser

Her kommer eventuelle rettelser til oppskriftene vi selger i nettbutikken. 

Vårt mål er at oppskriftene skal være feilfrie. Men hvis det dukker opp feil så vil vi legge de inn rettelsene her. 

Hilsen Sidsel

Vårblomst genser
s. 4
Skulderfelling str. XS - Bakstykket: Strikk videre frem og tilbake og fell av 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 m.
Halsfelling str. XS - Men, når du feller for x. gang (= x.) fell samtidig av de midterste 51 m og strikk hver skulder ferdig for seg.
Halsringning til hals alle størrelser - Forstykket: Strikk og fell av på samme måte som bakstykket helt til du kommer til halsen. Når du feller av på skuldrene for x-. gang fell samtidig av de midterste 37 m (str XS) og strikk hver skulder ferdig for seg. Fell samtidig av videre mot halsen 4, 3, 2, 1 m (alle størrelser).

Paisley kofter

s. 2
Størrelse XL. Det skal legges opp 269 m (og ikke 273 m som oppgitt)
Page 2
Size XL. Cast on 269 sts (not 273 sts)

Flower Power langjakke

s. 4 - her ligger det inne feil lengdemål ved felling til hals og nakke.

Feil tall er strøket over og riktige tall er satt og market med halvfet. Gjelder kun i norsk oppskrift og i de aller første oppskriftene som ble sendt ut..

Strikk videre rundt uten flere fellinger, til arb måler 81 (83) 85 (87) 88 (89) cm 52 (54) 56 (57) 58 (59) cm. Fell nå av de midterste 26 (28) 30 (30) 32 (34) m på forstykket (= 13 (14) 15 (15) 16 (17) m på hvert forstykke + de 5 klippem midt foran). Strikk nå frem og tilbake med mønster og fell videre av mot halsen 3, 2, 1, 1 m hver 2. p. For at mønsteret skal bli jevnt og pent ta med begge tråder helt ut i hver side og strikk første og siste m med begge tråder.

Strikk på denne måten til arb måler 85 (87) 89 (91) 92 (93) cm 56 (58) 60 (61) 62 (63) cm. Fell nå av de midterste 33 (35) 37 (37) 39 (41) m til nakke og strikk skuldrene ferdig hver for seg. Fell av videre mot nakken 2, 1 m hver 2. p. Når arb måler 88 (90) 92 (94) 95 (96) cm 59 (61) 63 (64) 65 (66) cm fell alle m løst av. Strikk den andre skulderen på samme måte = 18 (21) 24 (29) 32 (35) m igjen på hver skulder

 

Åsemors kofte str. XL

Side 3:

På siste omg av diagram 1 justeres masketallet jevnt fordelt til 221 (237) 253 (273) 285 (305) m + de 5 klippem.

273 rettet fra 271 m som var feil.

Morgendis størrelse XXL. 

På side 2 i oppskriften er det en regnefeil i de aller første utsendte oppskriftene. Det skal ikke være 277 m, men 281 m.

På siste omg av diagram 1 justeres masketallet jevnt fordelt til 217 (233) 249 (265) 281 m + de 5 klippem.

 

Any corrections for the patterns we sell in the web shop will be placed here.

Our goal is that the patterns are flawless. But if mistakes occur we will add the corrections here.

 

Regards Sidsel

Åsemors Jacket size XL

On last rnd of chart 1 adjust stitch count evenly to 221 (237, 253, 273, 285, 305) sts + those 5-steek sts.

273 sts is right. 271 sts was wrongly written in the pattern.

 

Morning Mist size XXL. 

On page 2 in the pattern there is a miscalculation in the first patterns I sent out.. It should not be 277 sts, but 281 sts.

On the last round of chart 1 the stitch number is adjusted evenly to 217 (233, 249, 265, 281) sts + 5 steek-sts.

 

HULDRA KOFTE s. 6
Feilen gjelder kun de aller første oppskriftene som ble sendt ut på norsk.
The error was only in the very first patterns that was sent out, and only in norwegian.
Det er byttet litt om noe på høyre og venstre stolper.
Dette er riktig tekst:

Høyre stolpe: Strikk opp m langs høyre forkant på samme måte som rundt halskanten med farge 3. Men når du strikker første p r på vrangen, strikk de første m rett ut fra halskanten vr i stedet for r. Strikk videre resten av p r. Strikk ellers på samme måte som halskanten. Fell alle m løst av når stolpen er strikket ferdig.

Venstre stolpe: Strikk som høyre stolpe, og strikk første p r på vrangen, unntatt de siste m rett ut for halskanten som strikkes vr.

 

PÅSKE I SETESDAL / EASTER IN SETESDAL
Feilen gjelder kun de aller første oppskriftene sendt ut på norsk og etpar på engelsk.
Side 7.
Nederst på høyre erme skal de baklengs boblemaskene hekles med farge 7 på høyre erne og farge 3 på venstre erme.

The mistake is only sent out on the very first patterns in Norwegian av a couple in English.
Page 7.
The last round of Bubble stiches is supposed to be in Col7 on the right sleeve and Col3 on the left sleeve.