Gavekort

Skriv inn "til" og "fra" slik du vil at det skal vises på gavekortet. (valgfritt)

Skriv inn mottakerens e-postadresse, eller din egen e-postadresse hvis du ønsker å gi gavekortet personlig.

SLIK KJØPER DU GAVEKORT

Hos oss er det enkelt å kjøpe et gavekort. Slik gjør du:

  • Velg beløpet du vil verdien av gavekortet skal ha
  • Skriv inn "til-feltet" og "fra-feltet" slik du vil at det skal vises på gavekortet. (valgfritt)
  • Skriv inn mottakerens e-postadresse, eller din egen e-postadresse hvis du ønsker å gi gavekortet personlig.
  • Skriv en kort melding til mottakeren. (valgfritt)
  • Klikk knappen "Legg i handlevogn"

Når betalingen er godkjent vil det bli sendt en e-post til både deg som giver og mottakeren av gavekortet.

I e-posten vil det være en link til der hvor mottakeren av gavekortet kan se og skrive ut gavekortet.
 
Bruk gavekort:

Gavekortene fra nettbutikken sendes som e-post til mottakeren. Når hun eller han handler i butikken oppgis gavekortkoden i kassen, og beløpet på gavekortet trekkes fra sluttbeløpet. Man kan benytte gavekort som delbetaling, man kan også benytte flere gavekort på samme ordre. Om man handler for mer enn gjenstående saldo på gavekortet, kan man betale restbeløp med tilgjengelige betalingsmåter.

Man kan benytte et gavekort flere ganger dersom man ikke handler for hele saldo med en gang. I kassen vil man kunne se til enhver tid saldo på gavekortet.
 
Gyldighet:
Gavekortet er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato.
 
Angrefrist:
henhold til angrefristloven har du 14 dagers angrefrist etter mottatt vare
 
Slik angrer du ett kjøp
Skulle du angre ditt kjøp har du 14 dagers angrefrist.
Send en mail til oss med gavekortnummer og at du angrer ditt kjøp. Hele transaksjonen trekkes tilbake og pengene settes tilbake på ditt kort samtidig som gavekortet makuleres.
 

HOW TO BUY A GIFT CARD
You can easily buy a gift card from us. This is how to do it:

  • Choose the amount you want the value on the gift card to be.

  • Fill in "to-space" and "from-space" as you want it to be displayed on the gift card. (optional)

  • Fill in the recipient’s e-mail address, or your own e-mail address if you want to give the gift card in person.

  • Write a brief message for the recipient. (optional)

Click the button "Add to basket"
When the payment is approved, an e-mail will be sent both to you (as the giver) and to the recipient of the gift card.
In the e-mail there will be a link to where the recipient can see and be able to print out the gift card.

Use of gift card:
The gift cards from the web-shop are sent as e-mails to the recipient. When she or he is shopping in the web shop the gift card code will be given at the check-out, and the amount is deducted from the final amount. It is possible to use the gift card as a partial payment, and you can also use several gift cards on the same order. If you shop for more than the remaining balance on the gift card, you can pay the remaining amount with other available payment methods.

You can use a gift card several times if you do not use the full balance at once. At the till you can, at any time, see the balance on the gift card.

Validity:
The gift card is valid for 1 year from the date of issue.