Rettelser

Her kommer eventuelle rettelser til oppskriftene vi selger i nettbutikken. 

Vårt mål er at oppskriftene skal være feilfrie. Men hvis det dukker opp feil så vil vi legge de inn rettelsene her. 

Hilsen Sidsel

 

Morgendis størrelse XXL. 

På side 2 i oppskriften er det en regnefeil i de aller første utsendte oppskriftene. Det skal ikke være 277 m, men 281 m.

På siste omg av diagram 1 justeres masketallet jevnt fordelt til 217 (233) 249 (265) 281 m + de 5 klippem.

 

Any corrections for the patterns we sell in the web shop will be placed here.

Our goal is that the patterns are flawless. But if mistakes occur we will add the corrections here.

Regards Sidsel

 

Morning Mist size XXL. 

On page 2 in the pattern there is a miscalculation in the first patterns I sent out.. It should not be 277 sts, but 281 sts.

On the last round of chart 1 the stitch number is adjusted evenly to 217 (233, 249, 265, 281) sts + 5 steek-sts.