Rettelser

Her kommer eventuelle rettelser til oppskriftene vi selger i nettbutikken. 

Vårt mål er at oppskriftene skal være feilfrie. Men hvis det dukker opp feil så vil vi legge de inn rettelsene her. 

Hilsen Sidsel

 

Åsemors kofte str. XL

Side 3:

På siste omg av diagram 1 justeres masketallet jevnt fordelt til 221 (237) 253 (273) 285 (305) m + de 5 klippem.

273 rettet fra 271 m som var feil.

Morgendis størrelse XXL. 

På side 2 i oppskriften er det en regnefeil i de aller første utsendte oppskriftene. Det skal ikke være 277 m, men 281 m.

På siste omg av diagram 1 justeres masketallet jevnt fordelt til 217 (233) 249 (265) 281 m + de 5 klippem.

 

Any corrections for the patterns we sell in the web shop will be placed here.

Our goal is that the patterns are flawless. But if mistakes occur we will add the corrections here.

 

Regards Sidsel

Åsemors Jacket size XL

On last rnd of chart 1 adjust stitch count evenly to 221 (237, 253, 273, 285, 305) sts + those 5-steek sts.

273 sts is right. 271 sts was wrongly written in the pattern.

 

Morning Mist size XXL. 

On page 2 in the pattern there is a miscalculation in the first patterns I sent out.. It should not be 277 sts, but 281 sts.

On the last round of chart 1 the stitch number is adjusted evenly to 217 (233, 249, 265, 281) sts + 5 steek-sts.